-

De Stokkeslagers

De vendelgroep “De Stokkeslagers” uit Pulderbos bestaat sinds 1994. Er werd dat jaar in het dorp een honderdjarige gevierd en men vroeg aan een aantal oud KLJ-vendeliers om mee te gaan in de praalstoet, en toen ging de vlag weer aan het zwaaien …. Aanvankelijk werden enkele reeksen uit het KLJ verleden opgefrist, maar stelselmatig werden nieuwe reeksen toegevoegd zodat we nu een ruim programma kunnen aanbieden, gaande van vendelen op trommelbegeleiding over zwaaien op volksmuziek of klassieke muziek tot meer moderne popmuziek (zie rubriek Vendelreeksen). Waar aanvankelijk de eerste optredens letterlijk beperkt bleven tot onder de kerktoren, zijn we geëvolueerd tot een groep die regelmatig gevraagd wordt om historische stoeten, folkloremarkten of andere evenementen op te luisteren in binnen en buitenland.


groep groep
hart hart

Een beetje historie - Waar komt vendelen vandaan ?

Over het ontstaan van het vendelzwaaien, individueel of in groep, bestaan discussies: sommigen beweren dat er al in de tijden vóór Christus gevendeld werd, anderen zeggen dat het rond de 15e eeuw is ontstaan. Ook de plaats waar het ontstaan is, is niet bekend. Feit is dat het vaandel in Europa terechtgekomen is door de kruistochten naar het Heilige Land. Tijdens de Middeleeuwen was het dragen en bewegen van het vaandel een militaire aangelegenheid. De figuren waren bedoeld als sein en zo stuurden de "vendeliers" het leger. Toen er andere communicatiemiddelen de bovenhand namen verdween het vendelzwaaien naar de achtergrond. Enkel in gilden en schutterijen werd het in ere gehouden.

Ergens in de jaren 1950 zette in Vlaanderen de KLJ (toen nog BJB) de schouders onder het vendelzwaaien en ontwikkelde deze Vlaamse folklore tot een heus wedstrijdelement door ontwikkeling van nieuwe figuren en series. De apotheose van deze werking werd het "Landjuweel" dat om de 2 jaar wordt georganiseerd en de beste vendeliers van alle Vlaamse provincies in een ultieme wedstrijd samenbrengt. Bij het hedendaags vendelen heeft sierlijkheid en behendigheid de bovenhand in de bewegingen; de figuren vloeien als het ware in elkaar over en de moeilijkheidsgraad bepaalt de appreciatie.

Vendelen is intussen geëvolueerd tot een sport waarbij behendigheid en lenigheid centraal staan. Het wordt beoefend in een groot gedeelte van het Europese vasteland, voornamelijk Italië, Duitsland, Zwitserland, België en Nederland.

meer informatie vind je ook op

© 2022 De Stokkeslagers